Επαγγελματικές Κάρτες

Κάθε επαγγελματίας χρειάζεται επαγγελματικές κάρτες. Είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να προωθήσεις στον πιθανό πελάτη τις πληροφορίες επικοινωνίας και να πείτε με δύο λόγια ποιοί είστε. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτά το δύο λόγια να είναι προσεγμένα και μεταφέρουν σωστά την εικόνα της επιχείρησης σας.

Άσχετα πως χρησιμοποιείτε την εταιρική σας κάρτα, δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της παρά μόνο αν δείχνει επαγγελματική, εύκολη στο διάβασμα και βοηθάει αυτόν που την έχει στα χέρια του να θυμάται την δραστηριότητά σας και γιατί θα πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία σας.

Μία σωστή επαγγελματική κάρτα, προσδίδει σοβαρότητα και αποδικνύει στον πελάτη ότι ασχολείστε σοβαρά με την επιχείρηση σας.

Εταιρική Ταυτότητα

Για εμάς, όλα ξεκινάνε από εδώ. Η σωστή εικόνα της επιχείρησης ξεκινά και στηρίζεται στην ταυτότητά της. Η εταιρική σας ταυτότητα είναι η εικόνα που θα έχουν οι άλλοι για την εταιρεία σας.

Μέσα από τα σχήματα, τα χρώματα και την γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της.

Αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε ολόκληρη την εταιρική σας ταυτότητα. Βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν:

  • το Λογότυπο
  • οι Επαγγελματικές κάρτες
  • οι Φάκελοι αλληλογραφίας
  • τα Επιστολόχαρτα

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι όλα τα παραστατικά με τα οποία γίνονται οι συναλλαγές (αποδείξεις, μηχανογραφικά κ.α.), και επιπλέον έντυπα όπως μπλοκ σημειώσεων, ευχαριστήριες κάρτες, προσκλήσεις κ.α.

Το λογότυπο είναι το πιο σημαντικό από όλα και η σχεδίαση της εταιρικής ταυτότητας ξεκινάει πάντα από αυτό. Το λογότυπο σας θα καθορίσει και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και θα εμφανίζεται σε όλες τις προωθητικές κινήσεις της εταιρείας.