Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

Pay Per Click Advertising (PPC)

Όταν κάποιοι ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ) χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει, η διαφήμισή σας μπορεί να εμφανιστεί δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επομένως διαφημίζεστε σε ένα κοινό που ήδη ενδιαφέρεται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση δαπανών ή δέσμευση χρόνου. Και με την επιλογή κόστους-ανά-κλικ, χρεώνεστε μόνο αν κάποιοι κάνουν κλικ στις διαφημίσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο κάθε ευρώ που σας φέρνει δυνητικούς πελάτες.

Προώθηση Ιστοσελίδων

Προώθηση είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε όταν δηλώνουμε την σελίδα μας στις διάφορες μηχανές αναζήτησης. Έτσι τις “βοηθάμε” στον να μας βρούνε και να μας κατατάξουνε. Όσο καλύτερα βελτιστοποιημένη είναι μια σελίδα τόσο ποιό “ευνοϊκά” τις φέρονται οι μηχανές αναζήτησης κατά την προώθηση, καταφέρνοντας έτσι να πετυχαίνουμε υψηλές θέσεις στις λέξεις κλειδιά που επιθυμούμε.

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων

Search Engine Optimization (SEO)

Ο όρος Βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (search engine optimization) περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης.

Τελικός στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του ιστοχώρου και η αύξηση της επισκεψιμό-τητας της ιστοσελίδας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Για τη σύγχρονη επιχείρηση η σωστή σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων έχει άμεσο αντίκτυπο στο πρόσωπο που θέλει να παρουσιάσει, και κατ’ επέκταση στην προώθηση της και στις πωλήσεις της. Σκοπός μας, είναι η δημιουργία του εταιρικού ή προσωπικού δικτυακού σας τόπου να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της εταιρείας και των δραστηριοτήτων σας.

Δημιουργούμε υψηλής ποιότητας ιστοσελίδες & προσφέρουμε λύσεις σ΄ό,τι αφορά την ανάπτυξη τους. Μαζί συζητάμε και αναλύουμε τις ανάγκες σας και σχεδιάζουμε, με αυτές για γνώμονα, την σελίδα σας. Οι συμβουλές μας και η εμπειρία μας, σας δίνουν το πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό και καθιστούν την σελίδα σας ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση σας και όχι απλά μία αναφορά στα έντυπα σας.

Εταιρική Ταυτότητα

Για εμάς, όλα ξεκινάνε από εδώ. Η σωστή εικόνα της επιχείρησης ξεκινά και στηρίζεται στην ταυτότητά της. Η εταιρική σας ταυτότητα είναι η εικόνα που θα έχουν οι άλλοι για την εταιρεία σας.

Μέσα από τα σχήματα, τα χρώματα και την γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της.

Αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε ολόκληρη την εταιρική σας ταυτότητα. Βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν:

  • το Λογότυπο
  • οι Επαγγελματικές κάρτες
  • οι Φάκελοι αλληλογραφίας
  • τα Επιστολόχαρτα

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι όλα τα παραστατικά με τα οποία γίνονται οι συναλλαγές (αποδείξεις, μηχανογραφικά κ.α.), και επιπλέον έντυπα όπως μπλοκ σημειώσεων, ευχαριστήριες κάρτες, προσκλήσεις κ.α.

Το λογότυπο είναι το πιο σημαντικό από όλα και η σχεδίαση της εταιρικής ταυτότητας ξεκινάει πάντα από αυτό. Το λογότυπο σας θα καθορίσει και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και θα εμφανίζεται σε όλες τις προωθητικές κινήσεις της εταιρείας.