Μηχανογραφικά

Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και συσκευάζουμε μηχανογραφικά έντυπα για όλες τις χρήσεις και όλες τις δραστηριότητες των εταιρειών. Στόχος μας πάντα είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να διαχειριστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις σημαντικές επιχειρηματικές τους διεργασίες.

Είδη

  • Έντυπα συνεχούς ροής (τυπώνονται με τρόπο συνεχή σε Dot Matrix εκτυπωτές)
  • Cut Forms (Μεμονωμένα φύλλα)
  • Cut Sets (Ανεξάρτητα μπλοκ φύλλων)

Χρήση

  • Παραστατικά πώλησης & διακίνησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις κτλ)
  • Λογιστικά έντυπα
  • Έντυπα εσωτερικής οργάνωσης – διακίνησης πληροφορίας