Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

Pay Per Click Advertising (PPC)

Όταν κάποιοι ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ) χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει, η διαφήμισή σας μπορεί να εμφανιστεί δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επομένως διαφημίζεστε σε ένα κοινό που ήδη ενδιαφέρεται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση δαπανών ή δέσμευση χρόνου. Και με την επιλογή κόστους-ανά-κλικ, χρεώνεστε μόνο αν κάποιοι κάνουν κλικ στις διαφημίσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο κάθε ευρώ που σας φέρνει δυνητικούς πελάτες.