Έντυπα Delivery

Ο σχεδιασμός ενός εντύπου διανομής (Delivery) αποτελεί μια πραγματική πρόκληση αφού, από την ποιότητά του εξαρτάται η επιτυχία της διαφημιστικής καμπάνιας του πελάτη.

Αυτήν ακριβώς την πρόκληση καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε και, σύμφωνα με τη γνώμη των ίδιων των πελατών μας, το επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο τρόπο.